Изтегли АЖУР®L
dbver.374 от 26.03.2020
Вземете най-новата версия на Ажур®L
Внимание - версията е приложима само за Interbase 2017
Преминаване в режим СУПТО е след инсталация на модул Продажби НН-18. 

 
Изтегли АЖУР®L DEMO
dbver.365(9) от 04.12.2019
С тази версия можете да разгледате и изпробвате основните функционалности на АЖУР® с въведени примерни данни.