Внедряване и консултации

Всичко необходимо за перфектна работа с АЖУР®

Внедряване

Доверете се на квалифицирани специалисти за внедряването на избраните от Вас модули на АЖУР®, за да постигнете възможно най-високото ниво на оптимизация на дейността. Процесът е технологично издържан и доказано ефективен. Той включва всичко необходимо за гладък старт на използването на софтуера и за персонализацията му според нуждите на бизнеса.

Етапите на процеса

  • Проучване и планиране - Солидната подготовка е предпоставка за най-високо ниво на ефективност;
  • Разработване на тестова постановка - Така се гарантира безпроблемното протичане на внедряването;
  • Проектиране на базата данни - Вземат се предвид спецификите на бизнеса;
  • Моделиране на индивидуални отчети - Така получавате изключително ценни инструменти при вземането на управленски решения;
  • Настройка на интерактивни модели от данни и документи - Съобразяване с всички Ваши изисквания;
  • Обучение на ключови потребители - Това обикновено са ръководни служители, които предават получените познания на останалите членове на екипа;
  • Съпорт през първия отчетен период - винаги можете да разчитате на професионални отговори, съвети и насоки.

Консултации

Основните въпроси, по които можете да получите професионални консултации, включват:
  • Използването на функциите на софтуера - Получавате съвети и насоки, базирани на спецификите на Вашия бизнес;
  • Анализ на базата данни - Научете как да извлечете най-голяма полза от мощните аналитични инструменти, които са част от софтуера, при вземането на управленски решения;
  • Връзки с други системи и устройства - По-високото ниво на интеграция води до допълнително повишаване на продуктивността и оптимизиране на разходите.
 
Внедряването и консултациите са платени услуги и се таксуват съгласно действащата
ценова листа на услугите на Бонев Софт Одитинг ООД.