Внедряване и консултации

Всичко необходимо за перфектна работа с АЖУР®

Внедряване

Доверете се на квалифицирани специалисти за внедряването на избраните от Вас модули на АЖУР®, за да постигнете възможно най-високото ниво на оптимизация на дейността. Процесът е технологично издържан и доказано ефективен. Той включва всичко необходимо за гладък старт на използването на софтуера и за персонализацията му според нуждите на бизнеса.

Етапите на процеса

 • Проучване и планиране - Солидната подготовка е предпоставка за най-високо ниво на ефективност;
 • Разработване на тестова постановка - Така се гарантира безпроблемното протичане на внедряването;
 • Проектиране на базата данни - Вземат се предвид спецификите на бизнеса;
 • Моделиране на индивидуални отчети - Така получавате изключително ценни инструменти при вземането на управленски решения;
 • Настройка на интерактивни модели от данни и документи - Съобразяване с всички Ваши изисквания;
 • Обучение на ключови потребители - Това обикновено са ръководни служители, които предават получените познания на останалите членове на екипа;
 • Съпорт през първия отчетен период - винаги можете да разчитате на професионални отговори, съвети и насоки.

Консултации

Основните въпроси, по които можете да получите професионални консултации, включват:
 • Използването на функциите на софтуера - Получавате съвети и насоки, базирани на спецификите на Вашия бизнес;
 • Анализ на базата данни - Научете как да извлечете най-голяма полза от мощните аналитични инструменти, които са част от софтуера, при вземането на управленски решения;
 • Връзки с други системи и устройства - По-високото ниво на интеграция води до допълнително повишаване на продуктивността и оптимизиране на разходите.
 
За връзка с консултантски отдел Централен офис:
 • Запитване на e-mail адрес: help@bsoft.bg
 • ​​Отдалечена/дистанционна помощ чрез регистрация: Заявка