Счетоводен софтуер за бюджетните предприятия

АЖУР® предлага съвременно решение за счетоводството в публичния сектор в България. Ако търсите начин да преминете към по-високо и усъвършенствано ниво на автоматизация в сравнение с традиционно предлаганите решения, възползвайте се от софтуер, който ще направи работата Ви по-ефективна. Той притежава надеждна защита и идва с навременни актуализации за гладко протичане на работата във всеки един момент.

Съобразен изцяло с актуалните изисквания

Софтуерът е базиран на методологията на отчетността на Дирекция „Държавно съкровище“ към Министерството на финансите. В него са вградени взаимовръзки между счетоводни сметки от настоящия Сметкоплан на бюджетните предприятия и параграфи и подпараграфи от Единната бюджетна класификация - приходи, разходи, трансфери.
Всяка законова промяна се отразява в най-кратки срокове - нещо, което екипът зад АЖУР® е доказал през годините. Получавате методологично решение, съобразено с всички технически изисквания, от което можете да се възползвате веднага.

Пълен набор от функционалности

Със специализирания софтуер съставяте:
  • Оборотна ведомост по стопански области (BALANCE-MAKET);
  • Месечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджетните и извънбюджетни сметки и фондове;
  • Консолидирани отчети (Б3).
По всяко време, когато е необходимо, извършвате:
  • Проверка на касовия отчет с оборотната ведомост;
  • Последващо отразяване и корекция на информация по дейности, оперативни програми, параграфи и подпараграфи.
Разчитате на бързи връзки между отчетите, счетоводните операции и документите. Получавате по-високо ниво на увереност, като рискът от грешки е намален до възможния минимум.