Техническа поддръжка

Грижим се Вашият софтуер АЖУР® да работи безупречно от инсталирането и в дългосрочен период с  гама от услуги за техническа поддръжка. Разчитате на специалисти с богат опит винаги когато имате необходимост.

Инсталиране

Можете да го извършите сами, като следвате инструкциите в специално създаденото от нас Ръководство за инсталиране или да се доверите на оторизирани от Бонев Софт професионалисти. При вземането на решение кой вариант да предпочетете разчитате на нашите консултанти.

Актуализация

Софтуерната система АЖУР® се актуализира директно при промени в приложимото законодателство и при подобряването на съществуващи и добавянето на нови функционалности. Актуализациите са част от услугата Абонаментна поддръжка.

Обслужване от опитни професионалисти

Услугите, свързани с техническата поддръжка, инсталирането и конфигурирането на програмните продукти от серията АЖУР® се извършват от фирма ДНП ООД - наш оторизиран партньор (сервиз) за територията на град София и Софийска област. Разчитате на бърза реакция и експертна помощ от екипа специалисти, отдадени на работата си. Фирмата предлага и гама от услуги в сферата на информационните технологии:
  • Абонаментна техническа поддръжка на компютърни системи, мрежи и периферни устройства;
  • Консултация и изграждане на цялостни ИТ решения;
  • Инсталиране и конфигуриране на нов хардуер, офис техника и периферни устройства;
  • Инсталация и поддръжка на операционни системи и на приложен и специализиран софтуер;
  • Архивиране и защита на данните;
  • Конфигуриране и защита на работни станции;
  • Проверка и отстраняване на вируси.
Може да заявите дистанционна помощ чрез попълване на форма => Заявка