Стандартна ценова листа на "Бонев Софт Одитинг" ООД

Ценова листа Ажур® Базови модули

Изтегли

Ценова листа Ажур® Конфигурации от модули

Изтегли

Абонаментна поддръжка Ажур®

Изтегли

Сравнителна таблица

 Сравнителна таблица на възможностите в съответните модули
Изтегли