Политика за поверителност

Този уебсайт www.bsoft.bg (“Уебсайт”) се притежава и управлява от “Бонев Софт Одитинг” ООД (“Бонев Софт”). Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме.

Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от Бонев Софт на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране и посочени изрично в Общи условия.

Информация, която събираме

В случай, че сте избрали да се регистрирате на нашия Уебсайт и да използвате предоставяните чрез него форми за връзка се изисква да предоставите някои лични данни, като например име(на), телефонен номер, e-mail. Събраната информация се обработва от“Бонев Софт” единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки/поръчки и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.

Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

Вашите права

Вие имате:

  • Право на достъп до личните Ви данни, обработвани от “Бонев Софт”  ООД;
  • Право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
  • Право да бъдете уведомен/а преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване;
  • Право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете с нас по удобен за Вас начин.

Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме са:

  • Форма за контакт, чрез която се обслужват заявки от наши клиенти и/или регистрирани на Уебсайта потребители;
  • Онлайн чат със служител на “Бонев Софт” E-mail.

Предоставеният от Вас имейл се използва за следните цели:

  • За идентификация на Вашите заявки, подадени през формата за контакт или друг онлайн канал за обслужване на клиенти;
  • За изпращане на информация към Вас относно продукти и услуги на компанията, в случай че сте се абонирали за електронен бюлетин от“Бонев Софт”.