On-line семинари 2022 г.

Бонев Софт продължава практиката с безплатни семинари, като съобразихме и предоставената обратна връ...

Прочетете повече

Годишен отчет за дейността за 2021 г.

Във връзка с автоматизираното изготвяне на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприя...

Прочетете повече

On-line семинар - излъчване на 15.12.2021 г., 16.12.2021 г. и 17.12.2021 г.

Бонев Софт продължава практиката с провеждане на ежегоден семинар, в който включваме лекции на водещ...

Прочетете повече

On-line семинар - излъчване на 10.12.2021 г.

Бонев Софт продължава практиката с провеждане на ежегоден семинар, в който включваме лекции на водещ...

Прочетете повече

On-line семинар - излъчване на 09.12.2021 г.

Бонев Софт продължава практиката с провеждане на ежегоден семинар, в който включваме лекции на водещ...

Прочетете повече