Клиентски портал Моят Ажур

Бонев Софт предоставя клиентски портал с организирана информация или Всичко необходимо на едно мяст...

Прочетете повече

Годишен отчет за дейността 2023 г.

Във връзка с изготвяне на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставя...

Прочетете повече

Обработка на Банково извлечение в Ажур®

Функцията елиминира трудоемкото и податливо на грешки осчетоводяване чрез въвеждане на всички дебитн...

Прочетете повече

Връзка с платформa на информационна услуга InfoPay

Бонев Софт съвместно с БОРИКА реализира връзка между система Ажур® и уеб платформа на информацио...

Прочетете повече

On-line семинар Бонев Софт 07.12.2023 г.

Бонев Софт организира безплатен on-line семинар за всички абонати. За повече информация и регистрир...

Прочетете повече