Фискални устройства, работещи с Ажур®

Внимание! Актуалните версии на Ажур® не са в съответствие с промените в Наредба Н-18, публи...

Прочетете повече

Важно: Неработен ден с клиенти

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Петък, 15.02.2019 г. централен офис и търговски представителства на Бонев Софт...

Прочетете повече

Годишен отчет за дейността за 2018 г.

Във връзка с автоматизираното изготвяне на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприя...

Прочетете повече

ВАЖНО! Нови нормативни изисквания за отчитане на продажбите в брой

В Държавен вестник брой 80/ 28.9.2018 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба...

Прочетете повече

Съвместимост на Ажур® с GDPR

Стандартизираният бизнес софтуер за управление Ажур® е в съответствие с изискванията на Регламен...

Прочетете повече