Годишен отчет за дейността 2023 г.

Във връзка с изготвяне на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс в модул Финансови Анализи от системата Ажур®, Ви информираме, че са отразени всички нормативни промени за 2023 г.
Актуализацията на модула може да получите по електронен път чрез изпращане на Запитване

Споделете статията: