Ефективно управление на ресурсите

Модул Производство на системата за управление на бизнеса АЖУР® е създаден да удовлетвори нуждите на производствени предприятия с различни капацитети и асортиментни структури от практически всички браншове. Управлявате успешно вложените ресурси с надеждно планиране, базирано на подробен анализ, бързо и удобно отчитане и възможността да упражнявате постоянен контрол. Модулът Ви дава високо ниво на автоматизация чрез пълна гама полезни функционалности.

Надеждно планиране, отчитане и контрол

Чрез модул Производство имате възможност да:

  • Въвеждате и поддържате база данни за разходни норми за материали, полуфабрикати и заместващи материали, както и за разходни норми за труд;
  • Задавате версии на рецептите за готови продукти, включително и сезонни - Спестявате време и намалявате риска от грешки и забавяния;
  • Планирате и отчитате материалните и трудови ресурси по изделия - Това е особено ценно при разнообразен асортимент;
  • Контролирате кой и кога е направил последната корекция на базата данни за разходните норми;
  • Проследявате задания за производство и свързаните с тях лимитни карти - Така правите навременна оценка за ефективността.

Автоматизирани функционалности за:

  • Автоматизирано остойностяване на производствените операции;
  • Автоматизирано остойностяване и заприхождаване на готовата продукция;
  • Автоматизиран разход на материали на база заприходената готова продукция;
  • Отчитане на незавършено производство;
  • Стандартни изходи и входове от Excel за обмен на данни с ТРЗ системи - Разчитате на пълната интеграция на софтуера с MS Office® за управлението както на производството, така и на финансите и човешките ресурси.

Детайлен анализ

С модул Производство правите интерактивни справи за вложените материали по изделия и за отработеното време по звена, продукти и работници, като сами определяте времевия период. Софтуерът дава възможност за сравнение между периодите.
Генерираните анализи на използването на вложените материали и труд са особено ценни за мениджърите. Чрез подробен факторен анализ получавате пълна представа за конкретните причини за разликите между плановите и реалните стойности.
Намирате и анализирате отклонения от стандартната себестойност. За по-подробен анализ можете да проследите себестойността на изделията по видове разходи - за материали, включително и по видове материали, количествено и стойностно, за труд, за ремонти, за амортизации и така нататък.