С MyBusiness имате възможност да адаптирате модули Продажби, Покупки, Склад, Каса и Банка на система за управление на бизнеса АЖУР® към Вашите специфични изисквания и нужди.
Ето как постигате това:
  • Преименувате стандартни полета в оперативните документи при генерирането на справки, при печат и в Excel - Софтуерът се напасва към спецификите на Вашата фирма и операциите в нея;
  • Създавате индивидуални потребителски контроли върху въвежданата информация - Така допълнително повишавате нивото на сигурност на системата и на контрол в рамките на Вашето предприятие;
  • Генерирате и добавяте нови реквизити към оперативните документи с потребителски контроли и връзки с номенклатури - Повишавате допълнително ефективността в компанията, като организирате информацията по-подробно и по-прецизно;
  • Прикрепяте търговска и техническа документация към картон на материалния запас, клиент и/или доставчик, както и към всеки оперативен документ поотделно - Детайлната информация е изключително ценна за анализа при вземане на решения, както и за контрола и връзките с контрагенти.