Приложения на АЖУР®, работещи под Android.

И двете приложения могат да бъдат свалени от Google Play Store.

1. АЖУР® Справки за генериране на предварително дефинирани справки от АЖУР Управление на данни на таблет/телефон или друго устройство работещо под Android. Получените справки могат да бъдат споделени по e-mail, Viber, WhatsApp и т.н.

2. АЖУР® Mobile Inventory е приложение за Android за обработка на инвентаризационни описи, създадени от функция Склад>Инвентаризация и включва:
  • Зареждане на инвентаризационни описи на мобилно устройство (таблет, телефон), работещо с Android версия по-висока от 6.0;
  • Въвеждане в описа на фактически намерени количества при инвентаризация. Въвеждането става:
     Чрез клавиатура - посредством диалог на самото мобилно устройство;
     Автоматизирано – посредством сдвоен с устройството Bluetooth баркод скенер.
    Автоматично разнасяне на събраните данни в Склад> Инвентаризация> Фактически   наличности.

Към него има помощна функция събиране на баркодове, която позволява въвеждането в картона на материалния запас на връзка между номенклатурен номер и баркод.