Приложения на АЖУР®, работещи под Android.

И двете приложения могат да бъдат свалени от Google Play Store.

1. АЖУР® Справки за генериране на предварително дефинирани справки от АЖУР Управление на данни на таблет/телефон или друго устройство работещо под Android. Получените справки могат да бъдат споделени по e-mail, Viber, WhatsApp и т.н.

2. АЖУР® Мобилен склад е приложение за:

 
- Създаване на складов документ в електронен формат за приход в модул Склад и преглед на всички въведени и изпратени или не електронни документи към модул Склад на Ажур;
 
- Обработка на инвентаризационни описи, създадени от функция Склад>Инвентаризация и включва: 
  • Зареждане на инвентаризационни описи на мобилно устройство (таблет, телефон), работещо с Android версия по-висока от 6.0;
  • Въвеждане в описа на фактически намерени количества при инвентаризация. Въвеждането става:
  • Чрез клавиатура - посредством диалог на самото мобилно устройство;
  • Автоматизирано – посредством сдвоен с устройството Bluetooth баркод скенер;
  • Автоматично разнасяне на събраните данни в Склад> Инвентаризация> Фактически   наличности.
  • Помощна функция събиране на баркодове, която позволява въвеждане в картона на материалния запас на връзка между номенклатурен номер и баркод.