Имате на разположение разнообразен набор от полезни инструменти

Модул Покупки на системата АЖУР® автоматизира целия процес от поръчка до изпълнението, както и гъвкаво решение за регистриране на покупки с различни варианти за импорт. 

 • Използвате база данни с условията на доставка по доставчици -  номенклатура на услуги, стоки, данни за условията на плащане, дни отсрочка;
 • Генериране на поръчки;
 • Удобно и сигурно въвеждане на документи за покупки;
 • Визуализация на документа в екрана за въвеждане;
 • Копиране и въвеждане директно от документа;
 • Отложен и планиран данъчен кредит;
 • Осчетоводяване в различни данъчни периоди;
 • Вграден самообучаващ се механизъм с множество сценарии за осчетоводяване с малко на брой макети;
 • Бърз и лесен импорт от Excel;
 • Шаблон на доставчик в Excel;
 • Импорт от xml;
 • Документ издаден от Ажур® се импортира в Ажур®;
 • Без хартиени класьори;
 • Електронен архив с бърз и лесен достъп;
 • Разпределяне на ангажименти към сътрудници;
 • Бърза обработка на плащания.
Планиране и проследяване
 • Анализ на цялостното изпълнение по срокове, цени и количества на договорени условия с доставчици;
 • Справки за изпълнение на поръчки по спедиторски и транспортни фирми, по групи доставчици и по конкретен доставчик;
 • Справки за последни цени на доставени стоки и материали.