Поддръжка

АЖУР® е изцяло съобразен с изискванията на Националното законодателство и МСФО и своевременно се актуализира заедно с промените в тях.
Системата АЖУР® постоянно и бързо разширява своята функционалност и технологична актуалност.
При закупуване на лиценз за ползване, всички клиенти получават безплатен едногодишен абонамент за актуализации на софтуера, във връзка със законодателни промени.
Предлагат се и различни договори /пакети/ за извънгаранционен абонамент и обслужване с различни преференциални условия.
Предлага се бърза консултантска помощ по телефона и на e-mail на клиентите с абонаментни договори.