Технически параметри и изисквания

Софтуерна среда

1. Операционна система: MS Windows® - всички поддържани от MS версии, активирани и актуализирани.
 
ВНИМАНИЕ! Трябва да имате Администраторски права по време на инсталацията.
 
 • Моля, обърнете внимание на следните особености, ако имате проблеми с графичния интерфейс на приложението:
 • През Control Panel - Display Properties/Settings/Advanced, опцията Font Size трябва да е установена на Small Fonts.
За Windows® 8/8.1/10, през Control Panel - Display трябва да е избрано Smaller 100% (default) за размера на Preview.
Ако сте изпълнили предходните указания, но имате проблеми с графичния интерфейс на приложението, това означава, че някои от системните библиотеки на Windows не са актуални. Използвайте Windows Update или се обърнете към специалист.
Моля, обърнете внимание на следните особености, ако имате проблеми с кирилизирането:
 • През Control Panel - Regional Settings (Region and Language за Windows® 8/8.1/10), трябва да е установено на Bulgariаn;
 • През Control Panel - Add/Remove Programs/ Windows Setup, трябва да е избрана отметка Multilanguage Support и на опция Details да е избрана  отметка Cyrillic.
За Windows® 8/8.1/10, през Control Panel - Region and Language - Administrative - Change system locale трябва да е Bulgarian.
 
2. База от данни: InterBase® SQL Server 2017.
Ажур® използва Interbase® Server за база данни. Възможно е този софтуер да влезе в конфликт с друг, вече инсталиран софтуер, затова е необходимо да се провери предварително, дали на компютъра, на който възнамерявате да извършите инсталацията на Ажур®, има инсталиран друг InterBase® Server или Firebird Server. За целта в Control Panel - Add/Remove Programs (за Windows® 8/8.1/10 в Programs and Features) направете проверка в списъка с инсталираните програми. Ако откриете вече инсталиран софтуер от изброените по-горе, се обърнете за съвет към специалист от Бонев Софт.
 
3. Експорт на справки и данни в различни формати:
За да използвате функционалността на Ажур® за Експорт в Excel, е необходимо е да притежавате Microsft Excel® (или MS Ofiice®) - поддържана от MS версия различна от Starter Pack, поддържаща OLE, активирана и актуализирана.

Хардуер

1. Препоръчителни изисквания за Сървър (до 5 работни станции)
 • Процесор (многоядрен) >= 2 Ghz; RAM >=4 GB
 • MS Windows® 2008 server (R2)/ 2012 server (R2)/2016 Server/8/8.1/10.
2. Препоръчителни изисквания за Сървър (5-10 работни станции)
 • Процесор (многоядрен) >=2 Ghz;
 • RAM >= 8 GB
 • MS Windows® 2008 server (R2)/ 2012 server (R2)/ 2016 server.
3. Препоръчителни изисквания за Сървър (10-20 работни станции)
 • Процесор (многоядрен) >=3 Ghz;
 • RAM >=16 GB
 • MS Windows® 2008 server (R2)/ 2012 server (R2) /2016 server.
4. Препоръчителни изисквания за Клиенти (работни станции)
 • Процесор >=2 Ghz;
 • RAM >=2 GB
 • MS Windows®  8/8.1/10.
* Моля, обърнете внимание, че е необходимо MS Windows да бъде с коректно инсталирани update и service pack.

Мрежа

 • 100 Mbit/s или по-бърза. Използването на Wi-Fi връзки не е желателно.

Технически изисквания за работа с обща централизирана база данни от отдалечени обекти

1. Разпределена база данни
Има възможност за реализация на проект с разпределена база данни, като частта от базата данни, която ще бъде разпределена се уточнява допълнително. Възможни са всякакви варианти - по модули, по клонове (обекти), райони и т.н. Изяснява се методологията, въз основа на която ще се централизира базата данни и след това се преценява има ли необходимост от нейното разпределяне по места. Разработен е собствен Aplication server, чрез който напълно автоматично и в реално време може да се извършва обединяване на данните в централната база данни.
 
2. Централизирана база данни и работа със системата чрез отдалечен достъп.
При този вариант базата данни е една и е разположена върху централен сървър, като със системата се работи от отдалечени работни места чрез отдалечен достъп.
 
3. Технически изисквания за работа с високоскоростна връзка:
 • Скоростта, която е необходима за нормална работа, е min 1 МB/s на потребител.
 • Препоръчителна конфигурация за сървъра: Операционна система - MS Windows® 2008 server (R2)/ 2012 server (R2)/ 2016 server.
 • Примерни параметри за около 50-60 работни места: ​
  • многоядрен процесор >= 3 GHz, или аналогичен;
  • RAM >= 16 GB.
Ускоряване на работата може да се постигне и с ползването на два сървъра - един за InterBase® Server и втори за Ажур®.

Вариант за работа през Терминални устройства:

За целта е необходим софтуер, осъществяващ Remote Desktop Connection. Това би могло да бъде MS Terminal Service, Citrix или други. За да се използват локалните ресурси на терминалните станции (локални и/или мрежови принтери, баркод четци и др. периферия), е необходимо това да бъде осигурено предварително при настройката на терминалния сървър. Интернет свързаност с минимална скорост на всяка клиентска връзка 10 Mbps, a препоръчителна скорост за изходящия трафик (upload) на сървъра е 5 Mbps за всяка активна клиентска връзка. Ако не могат да се достигнат тези стандарти и добре, да ограничите предаваната информация в настройките на връзката през RDC, като изключите преноса на локални устройства, принтери, портове, да изключите преноса на звук, да намалите цветовата гама и резолюцията на екрана в подходяща за вас комбинация.
Препоръчителна конфигурация за сървъра:
Операционна система – MS Windows® MS Windows® 2008 server (R2)/ 2012 server (R2)/ 2016 server.
При използване на локални принтери, баркод или фискални принтери, цифрови подписи и други устройства, които ще работят на отдалечената работна станция е необходимо инсталирането на драйвери за тях и на двете места – и на сървъра и на отдалеченото работно място, като се съобразят с вида на ОС (х32 / х64).
Внимание: Windows Server 2012 има проблем с преноса на портовете през RDP – трансфера е необосновано бавен.

За да организирате този процес е необходимо да са налице:
 • Организирана IT среда. Прилагаме и важни насоки за тази цел;
 • Надграждане на конфигурацията на Ажур с възможност за работа през отдалечен достъп. Този модул не отменя ангажимента за закупуване на лицензи на Microsoft за осъществяване на remote desktop connection при необходимост (в зависимост от необходимия брой връзки).
Насоки:
Организацията на работа през отдалечен достъп безспорно дава бързина и комфорт, но изисква задължителна IT архитектура, осигуряваща защита на връзката. Предоставянето на модул Отдалечен достъп е функционалност на Ажур® съобразена с общата концепция за работа със системата, но е и последната стъпка при организация на процеса.
Преди всичко е необходимо да е налице организирана IT структура с високо ниво на защита и конфиденциалност. Част от елементите на тази архитектура са: SSL VPN, L2TP over IPsec, разрешаване на определени IP адреси, мрежи и зони за достъп до RDP; двуфакторна автентикация, както и организация на lock-out политика и други.
Важно: операционна система тип  Windows 10 или Windows 7  е едно потребителска т.е. тя позволява един човек в даден момент да работи с нея и не може да се използва за работа през терминал на повече от 1 потребител. Компютър с версия “Home” на Windows 10 или Windows 7 изобщо няма функционалност за RDP, т.е. ако АЖУР е инсталиран на такъв тип хардуер,  работа през терминал не може да се приложи.
Организирана IT среда чрез отваряне на RDP протокол без ограничения по IP мрежи, само със смяна на стандартен порт и организиране на парола с високо ниво е изключително рисково за Вашия бизнес.
Какъв е риска?
При липса на добре организирана IT среда ставате мишена на Brute-force атаки. Brute-force атака е метод за получаване на неоторизиран достъп до защитена информация чрез използване на автоматизиран софтуер за разчитане на комбинации, т.е разчитане на парола.
Осигурявайки си достъп се прилагат така наречените злонамерени действия, като например: Деинсталиране и спиране на всички защити, както и действия чрез Ransomware – семейство злонамерени приложения за изнудване. Как действа Ransomware: спира достъпа до информацията, като често това е с криптиране или чрез въвеждане на парола или друг метод за заключване на устройства. Важно е да знаете, че гаранция за възстановяване на достъпа до информацията няма, дори и при плащане на откуп.
Насоките, които Ви предоставяме са с цел защита на Вашия бизнес при създалата се ситуация, но решението е изцяло Ваше.
Други параметри: 
При работа от 50-60 работни станции, необходимите параметри са:
 
 • Многоядрен процесор >= 3 GHz или аналогичен;
 • Необходимата оперативната памет за работа с Ажур® е 2 GB + (брой на работните места * 300 МB).
Например, при 20 работни места необходимата памет е 8 GВ. Отделно за работата на InterBase® Sql Server и операционната система е необходимо още около 2 GB. Олекотяване на схемата може да се постигне с инсталирането на 2 сървъра - един, който да поеме работата само на терминалите и втори, където да бъде инсталиран Ажур® и InterBase® .
И при двете схеми на работа на сървъра не е желателна работата с DOS-приложения, както и използването му за файлов или Print сървър.