Технически параметри и изисквания

Софтуерна среда

1. Операционна система: Windows® 7(x32/x64)/8/8.1/10
 
ВНИМАНИЕ! Трябва да имате Администраторски права по време на инсталацията.
 
 • Моля, обърнете внимание на следните особености, ако имате проблеми с графичния интерфейс на приложението:
 • През Control Panel - Display Properties/Settings/Advanced, опцията Font Size трябва да е установена на Small Fonts.
За Windows®7/8/8.1/10, през Control Panel - Display трябва да е избрано Smaller 100% (default) за размера на Preview.
Ако сте изпълнили предходните указания, но имате проблеми с графичния интерфейс на приложението, това означава, че някои от системните библиотеки на Windows не са актуални. Използвайте Windows Update или се обърнете към специалист.
Моля, обърнете внимание на следните особености, ако имате проблеми с кирилизирането:
 • През Control Panel - Regional Settings (Region and Language за Windows®7/8/8.1/10), трябва да е установено на Bulgariаn;
 • През Control Panel - Add/Remove Programs/ Windows Setup, трябва да е избрана отметка Multilanguage Support и на опция Details да е избрана  отметка Cyrillic.
За Windows®7/8/8.1/10, през Control Panel - Region and Language - Administrative - Change system locale трябва да е Bulgarian.
 • Възможно е да има проблем с използване на кирилизатор FlexType версия 3.0/3.2, затова използвайте следващи версии или друг софтуер. Всички Windows операционни системи имат вградена поддръжка за БДС кирилица, а тези след Windows 7 имат вградена и фонетична кирилица.
 
ВНИМАНИЕ! Употребата на FlexType не се препоръчва, защото този кирилизатор подменя стандартните шрифтове на Windows® с по-широки и е възможно част от справките да не се визуализират коректно.
 
 
2. База от данни: InterBase® SQL Server 2017.
Ажур® използва Interbase® Server за база данни. Възможно е този софтуер да влезе в конфликт с друг, вече инсталиран софтуер, затова е необходимо да се провери предварително, дали на компютъра, на който възнамерявате да извършите инсталацията на Ажур®, има инсталиран друг InterBase® Server или Firebird Server. За целта в Control Panel - Add/Remove Programs (за Windows®7/8/8.1/10 в Programs and Features) направете проверка в списъка с инсталираните програми. Ако откриете вече инсталиран софтуер от изброените по-горе, се обърнете за съвет към специалист от Бонев Софт.
 
3. Експорт на справки и данни в различни формати:
За да използвате функционалността на Ажур® за Експорт в Excel, е необходимо е да притежавате Microsft Excel® (или MS Ofiice®) - версия различна от Starter Pack.

Хардуер

1. Препоръчителни изисквания за Сървър (до 5 работни станции)
 • Процесор (многоядрен) >= 2 Ghz; RAM >=4 GB
 • MS Windows® 2008 server (R2)/ 2012 server (R2)/2016 Server/7/8/8.1/10.
2. Препоръчителни изисквания за Сървър (5-10 работни станции)
 • Процесор (многоядрен) >=2 Ghz;
 • RAM >= 8 GB
 • MS Windows® 2008 server (R2)/ 2012 server (R2)/ 2016 server.
3. Препоръчителни изисквания за Сървър (10-20 работни станции)
 • Процесор (многоядрен) >=3 Ghz;
 • RAM >=16 GB
 • MS Windows® 2008 server (R2)/ 2012 server (R2) /2016 server.
4. Препоръчителни изисквания за Клиенти (работни станции)
 • Процесор >=2 Ghz;
 • RAM >=2 GB
 • MS Windows® 7/8/8.1/10.
* Моля, обърнете внимание, че е необходимо MS Windows да бъде с коректно инсталирани update и service pack.

Мрежа

 • 100 Mbit/s или по-бърза. Използването на Wi-Fi връзки не е желателно.

Технически изисквания за работа с обща централизирана база данни от отдалечени обекти

1. Разпределена база данни
Има възможност за реализация на проект с разпределена база данни, като частта от базата данни, която ще бъде разпределена се уточнява допълнително. Възможни са всякакви варианти - по модули, по клонове (обекти), райони и т.н. Изяснява се методологията, въз основа на която ще се централизира базата данни и след това се преценява има ли необходимост от нейното разпределяне по места. Разработен е собствен Aplication server, чрез който напълно автоматично и в реално време може да се извършва обединяване на данните в централната база данни.
 
2. Централизирана база данни и работа със системата чрез отдалечен достъп.
При този вариант базата данни е една и е разположена върху централен сървър, като със системата се работи от отдалечени работни места чрез отдалечен достъп.
 
3. Технически изисквания за работа с високоскоростна връзка:
 • Скоростта, която е необходима за нормална работа, е min 1 МB/s на потребител.
 • Препоръчителна конфигурация за сървъра: Операционна система - MS Windows® 2008 server (R2)/ 2012 server (R2)/ 2016 server.
 • Примерни параметри за около 50-60 работни места: ​
  • многоядрен процесор >= 3 GHz, или аналогичен;
  • RAM >= 16 GB.
Ускоряване на работата може да се постигне и с ползването на два сървъра - един за InterBase® Server и втори за Ажур®.

Вариант за работа през Терминални устройства:

За целта е необходим софтуер, осъществяващ Remote Desktop Connection. Това би могло да бъде MS Terminal Service, Citrix или други. За да се използват локалните ресурси на терминалните станции (локални и/или мрежови принтери, баркод четци и др. периферия), е необходимо това да бъде осигурено предварително при настройката на терминалния сървър. Скоростта на връзка трябва да бъде не по-малка от 1 Мb/s за работно място и 512 kb/s на връзка изходящ трафик от сървъра.
Препоръчителна конфигурация за сървъра:
Операционна система – MS Windows® MS Windows® 2008 server (R2)/ 2012 server (R2)/ 2016 server.
 
При работа от 50-60 работни станции, необходимите параметри са:
 
 • Многоядрен процесор >= 3 GHz или аналогичен;
 • Необходимата оперативната памет за работа с Ажур® е 2 GB + (брой на работните места * 300 МB).
Например, при 20 работни места необходимата памет е 8 GВ. Отделно за работата на InterBase® Sql Server и операционната система е необходимо още около 2 GB. Олекотяване на схемата може да се постигне с инсталирането на 2 сървъра - един, който да поеме работата само на терминалите и втори, където да бъде инсталиран Ажур® и InterBase® .
И при двете схеми на работа на сървъра не е желателна работата с DOS-приложения, както и използването му за файлов или Print сървър.