Дистанционна помощ

Можете да разчитате на професионално решение, чрез което да продължите работата си своевременно и да изпълните всички планирани задачи. Получавате допълнително спокойствие, че Вие и Вашият екип ще свършите всичко перфектно.

Сигурност и гъвкавост

Когато използвате услугата Дистанционна помощ, консултантът на Бонев Софт или обслужващият представител получава достъп до компютъра Ви само за времето на консултацията. След прекратяване на сесията Бонев Софт или който и да е било представител не може да получи достъп до компютъра Ви до момента, в който Вие пак не разрешите това при поискване на съдействие. Важно е да знаете, че имате възможност да прекратите връзката по всяко време на дистанционната помощна сесия, като по този начин блокирате достъпа на консултанта до компютъра си. Запознайте се с пълните условия.

Условия за ползване на услугата

  • „Дистанционна помощ“ е платена услуга и се таксува съгласно действащата ценова листа на услугите на Бонев Софт Одитинг ООД. Поради спецификата и естеството на някои услуги е направено ценово разграничаване;
  • Интернет достъп на компютъра на Клиента*;
  • С поискването на услугата, клиентът изрично дава съгласието си на служителя или обслужващия представител да получи отдалечен достъп до неговия компютър;
  • Продължителността на достъпа до компютъра на клиента е ограничена до продължителността на консултацията/системната помощ. Клиентът има възможност да блокира достъпа (прекъсне връзката) до своя компютър по всяко време;
  • При прекъсване на сесията (връзката) от страна на Клиента, последният дължи заплащане на ползваната услуга;
  • Клиентът трябва да отговаря на определени технически условия, за да използва услугата и Бонев Софт не гарантира, че всеки клиент ще може да се възползва от нея.
*Някои софтуерни защитни системи (защитни стени, антивирусни програми и др.) могат да възпрепятстват ползването на услугата. В този случай е възможно клиентът да не може да се възползва от услугата, докато съответните софтуерни системи не бъдат изключени или настроени в подходящ режим.