Документи

Общи условия

Общи условия (лицензионно споразумение) за ползване на програмни продукти от серията АЖУР® в сила от 22.06.2018.
  Общи условия   493.22 KB
  Политика за защита на личните данни   525.99 KB

Ръководства

  Ръководство за връзка с ФУ   363.21 KB
  Ръководство за модул Управление на данни Ажур® OLAP   1.07 MB
  Ръководство за бюджетните предприятия   2.28 MB
  Ръководство за настройки на бюджетни предприятия   387.08 KB
  Ръководство за настройка и работа - Ажур Mobile   256.58 KB

Полезно

  Управление на права и пароли   188.46 KB
  Автоматизирано архивиране и преструктуриране   869.95 KB
  Годишно приключване с АЖУР®   818.61 KB

Други документи

  Услуга "Дистанционна помощ"   567.69 KB
Интерфейс за връзка с модул Продажби
  Импорт на фактури за продажби   579.11 KB
Интерфейс за връзка с модул Продажби
  Импорт на плащания продажби   323.26 KB
Интерфейс за връзка с модул Покупки
  Импорт документи за покупки   395.91 KB
Интерфейс за връзка с модул Покупки
  Импорт плащания покупки   312.02 KB
  Импорт на складови документи   369.25 KB