Документи

Общи условия

Общи условия (лицензионно споразумение) за ползване на програмни продукти от серията АЖУР® в сила от 01.04.2024 г.
  Общи условия   450.87 KB
  Политика за защита на личните данни   525.99 KB

Ръководства

  Обработка на Банково извлечение   941.44 KB
  Ръководство за връзка с ФУ   363.21 KB
  Ръководство за модул Управление на данни Ажур® OLAP   1.07 MB
  Ръководство за бюджетните предприятия   2.28 MB
  Ръководство за настройки на бюджетни предприятия   387.08 KB
  Ръководство за настройка и работа - Ажур Mobile   256.58 KB

Полезно

  Управление на права и пароли   188.46 KB
  Автоматизирано архивиране и преструктуриране   871.74 KB
  Годишно приключване с АЖУР®   818.61 KB

Други документи

Интерфейс за връзка с модул Продажби
  Импорт на фактури за продажби   277.03 KB
Интерфейс за връзка с модул Продажби
  Импорт на плащания продажби   323.26 KB
Интерфейс за връзка с модул Покупки
  Импорт документи за покупки   227.02 KB
Интерфейс за връзка с модул Покупки
  Импорт плащания покупки   163.95 KB
  Импорт на складови документи   223.31 KB