Документи

Общи условия

Общи условия (лицензионно споразумение) за ползване на програмни продукти от серията АЖУР® в сила от 22.06.2018.
  Общи условия   493.22 KB
  Политика за защита на личните данни   525.99 KB

Ръководства

  Ръководство за бюджетните предприятия   2.28 MB
  Ръководство за настройки на бюджетни предприятия   387.08 KB

Полезно

  Управление на права и пароли   188.46 KB
  Автоматизирано архивиране и преструктуриране   776.85 KB
  Ръководство за модул Управление на данни Ажур® OLAP   1.07 MB
  Ажур Mobile - Ръководство за настройка и работа   253.66 KB
  Годишно приключване с АЖУР®   818.61 KB

Други документи

  Услуга "Дистанционна помощ"   567.69 KB
Интерфейс за връзка с модул Продажби
  Импорт на фактури за продажби   406.23 KB
Интерфейс за връзка с модул Продажби
  Импорт на експедиции за отделен клиент   355.18 KB
Интерфейс за връзка с модул Продажби
  Импорт на плащания   312.66 KB