Обработка на Банково извлечение в Ажур®

Функцията елиминира трудоемкото и податливо на грешки осчетоводяване чрез въвеждане на всички дебитни и кредитни банкови трансакции, като автоматизира процеса по обработката им.
Систематизирано, кратко Интро видео

За повече информация, стартирай Видео презентация

 

Споделете статията: