Описание на промените по версии

  в. 372 / 25.11.2019   909.28 KB
  в. 367 / 25.09.2019   348.16 KB
  в. 365 (6) / 29.08.2019   331.18 KB
  в. 365 (4) от 12.07.2019   315.05 KB
  в. 365 / 11.06.2019   345.29 KB
  в. 363 (3) / 10.05.2019   95.9 KB
  в. 363 / 20.03.2019   365.75 KB
  Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки   675.94 KB
  в. 362 / 25.02.2019   357.88 KB
  в. 360 / 30.01.2019   362.57 KB
  в. 357 (3) / 18.12.2018   93.05 KB
  в. 357 / 26.11.2018   79.55 KB
  AjurDbAdmin в. 1.0.4.4 / 06.06.2019   776.85 KB