Описание на промените по версии

  в. 372 (6) / 20.01.2020   96.16 KB
  в. 372 (4) / 16.01.2020   108.1 KB
  в. 372 (3) / 20.12.2019   364.76 KB
  в. 372 / 25.11.2019   909.28 KB
  Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки   675.94 KB
  AjurDbAdmin в. 1.0.4.4 / 06.06.2019   776.85 KB