Описание на промените по версии

  В. 380 (6) от 02.11.2020   324.69 KB
  в. 380 (5) от 22.10.2020   354.79 KB
  в. 380 от 18.09.2020   370.54 KB
  в. 378 (2) от 23.06.2020   339.52 KB
  в. 378 от 15.06.2020   356.33 KB
  в. 376 (3) / 28.05.2020   344.63 KB
  в. 376 / 15.04.2020   98.54 KB
  в. 374 / 26.03.2020   104.81 KB
  в. 373 / 19.03.2020   369.26 KB
  в. 372 (9) / 21.02.2020   350.09 KB
  в. 372 (8) / 07.02.2020   349.12 KB
  в. 372 (7) / 29.01.2020   146.28 KB
  в. 372 (6) / 20.01.2020   96.16 KB
  в. 372 (4) / 16.01.2020   108.1 KB
  в. 372 (3) / 20.12.2019   364.76 KB
  в. 372 / 25.11.2019   909.28 KB
  Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки   675.94 KB
  AjurDbAdmin в. 1.0.4.4 / 06.06.2019   776.85 KB