Ръководства за инсталация и системна поддръжка на АЖУР®

Описани са техническите изисквания и параметри за Ажур®, както и необходимата предварителна подготовка.
  Подготовка за инсталиране   513.43 KB
Ръководство за пълна инсталация на Ажур®. Описани са необходимите стъпки за инсталиране на приложението на сървър / локален компютър.
  Пълна инсталация   1007.81 KB
Инструкция за проверка за по-нова версия на продукта, изтегляне и актуализиране (програмно осигуряване) на Ажур®.
  Изтегляне на нова версия   441 KB
Ръководство за актуализиране на версията на Ажур® (програмно осигуряване).
  Програмно осигуряване   282.04 KB
Ръководство за преинсталиране на Ажур® при смяна на сървър, или преместване на инсталацията.
  Преинсталиране, преместване   410.37 KB
Ръководство за системна поддръжка (backup /restore) на базата с данни (БД)
  Системна поддръжка на БД   523.64 KB
Ръководство и указания за преминаване от Interbase XE към Interbase 2017.
  Преминаване към Interbase2017   423.13 KB
  Инструкция за обновяване на InterBase2017   659.9 KB
Инструкция за настройки и технически специфики.
  Търговски документи по e-mail - настройки   270.1 KB
Инструкция за инсталация и настройка на мобилни приложения Ажур mobile
  Ажур Mobile - Инструкция за инсталация и настройка   256.58 KB
  Модул за отдалечена помощ и достъп   19.17 MB