Ръководства за инсталация и системна поддръжка на АЖУР®

  Инструкция за обновяване на InterBase2017   659.9 KB
Описани са техническите изисквания и параметри за Ажур®, както и необходимата предварителна подготовка.
  Подготовка за инсталиране   261.27 KB
Ръководство за пълна инсталация на Ажур®. Описани са необходимите стъпки за инсталиране на приложението на сървър / локален компютър.
  Пълна инсталация   824.51 KB
Инструкция за проверка за по-нова версия на продукта, изтегляне и актуализиране (програмно осигуряване) на Ажур®.
  Изтегляне на нова версия   569.7 KB
Ръководство за актуализиране на версията на Ажур® (програмно осигуряване).
  Програмно осигуряване   282.04 KB
Ръководство за преинсталиране на Ажур® при смяна на сървър, или преместване на инсталацията.
  Преинсталиране, преместване   410.37 KB
Ръководство за системна поддръжка (backup /restore) на базата с данни (БД)
  Системна поддръжка на БД   523.64 KB
Ръководство и указания за преминаване от Interbase XE към Interbase 2017.
  Преминаване към Interbase2017   423.13 KB
Ръководство и указания за прилагане на Update 2 и Update 3 за Interbase 2017.
  Update 2/3 за Interbase 2017   453.81 KB
Инструкция за инсталация и настройка на мобилни приложения Ажур mobile
  Ажур Mobile - Инструкция за инсталация и настройка   253.66 KB
  Модул за отдалечена помощ и достъп   4.38 MB