Изтегли специалнa версия на АЖУР® за отстраняване на грешка C0006

Изтегли специална версия на Ажур-L за отстраняване на Windows грешка C0006 при работа в мрежа, терминален или виртуален сървър. Версията не поддържа MS Windows XP и 2003!