АЖУР® DEMO е за 1 фирма, 1 работно място и е активна 3 месеца от датата на инсталация.
Въведени са ограничения като брой документи, счетоводни операции и суми за въвеждане.
Инструкция за инсталиране на Демо версия на Ажур® L
Моля, прочетете внимателно тази инструкция
1. Изтеглете файл AJURLDEMO.EXE като кликнете на линка долу. Изберете Save за да изтеглите файла в локална директория на Вашия компютър;
Download AJURLDEMO.exe V.397 / 24.09.2021   (~220 MB) 
Това е SelfExtract ZIP файл. Моля, изчакайте изтеглянето на файла да приключи напълно;
2. Стартирайте AJURLDEMO.EXE. Файловете, които се съдържат в този архив ще се запишат на Вашия компютър;
3. По подразбиране файловете се копират в папка C:\AJURLDEMO. Ако желаете да се разтоварят другаде, посочете къде;
4. След като файловете се копират, автоматично ще се стартира инсталиращата програма;
5. Изберете "Firebird", за да инсталирате базата от данни;
6. Изберете "Демо версия", за да преминете към инсталацията на Ажур® L;
7. Изберете "Демо версия", за да инсталирате приложението.
8. Ако желаете ръчно да стартирате инсталиращата програма, влезте в директория C:\AJURLDEMO  (или там, където сте посочили в т.4) и стартирайте AUTORUN.EXE.
Внимание! Не инсталирайте Демо версия на компютър, на който има работеща инсталация на Ажур!