Инструкция за смяна на програмно осигуряване през Интернет

1.  Изтеглете актуална версия чрез бутон Свали сега в края на страницата.
2. Моля, изчакайте изтеглянето на файла да приключи напълно. Стартирайте I_CODE_AJUR.EXE. Това е
SelfExtract ZIP файл и файловете, които се съдържат в този архив ще се запишат на Вашия компютър.
3. По подразбиране файловете се копират в папка C:\I_SETUP\AJUR-L. Ако желаете да се разтоварят другаде, посочете къде.
4. След като файловете се копират, автоматично ще се стартира инсталиращата програма. Изберете "Програмно осигуряване".
5.  Посочете пътя до инсталацията на Ажур® и натиснете бутон "Инсталиране".


 
Стартирай видео за онагледяване на процеса: