Инструкция за смяна на програмно осигуряване през Интернет
1.   Това е SelfExtract ZIP файл. Моля, изчакайте изтеглянето на файла да приключи напълно. Стартирайте I_CODE_AJUR.EXE. Файловете, които се съдържат в този архив ще се запишат на Вашия компютър.
2.   По подразбиране файловете се копират в папка C:\I_SETUP\AJUR-L. Ако желаете да се разтоварят другаде, посочете къде.
3.   След като файловете се копират, автоматично ще се стартира инсталиращата програма.Изберете "Програмно осигуряване".
4.   Посочете пътя до инсталацията на Ажур® и натиснете бутон "Инсталиране".
5.  ВНИМАНИЕ! Преминаване в режим СУПТО става след инсталация на модул Продажби НН-18. 
Ако желаете ръчно да стартирате инсталиращата програма, влезте в директория C:\I_SETUP\AJUR-L (или там, където сте посочили в т.4) и стартирайте I_Setup.Exe. Това е инсталиращата програма на АЖУР®, с която Вие сте работили досега.

Стартирай видео за онагледяване на процеса: