АЖУР® - Възможности

Успяващите вземат решения с АЖУР®

Цялостно решение за управлението

Системата за управление на бизнеса АЖУР® се състои от отделни модули, работещи в единна база данни: Финанси и Счетоводство, Управление на продажбите, Управление на доставките, Управление на плащанията, Склад, Производство, Анализи, MyBusiness и Управление на данни плюс модул Бюджет за бюджетните предприятия. Можете да се възползвате и от специализираните модули за управление на специфични дейности и за допълнителна автоматизация. Системата е изцяло съвместима с най-новите версии Windows® и MS Office®.Модулната структура прави АЖУР® подходящ инструмент за предприятия от всякакъв размер и с всякакви видове дейност. При разширение и включване на нови бизнес дейности просто добавяте необходимите допълнителни модули. Също така можете да избирате от еднофирмен и многофирмен вариант, като последният има капацитет да работи с неограничен брой фирми.С АЖУР® можете да реализирате желания от Вас вариант на работа в зависимост от организационната и териториалната структура на Вашето предприятие. Можете да използвате обща централизирана база данни, включваща всички обекти, или да работите чрез отдалечен достъп и разпределена база данни, която се обновява автоматично в реално време. Системата притежава функции за обмяна на данни и сводиране и консолидиране на информация от различни единици в рамките на организацията, като клонове, поделения и други. Тя е създадена за работа в многопотребителски режим, като всеки ползвател има бърз достъп до нужните му данни.

Персонализация на различни нива

Системата за управление се параметризира на база на организацията на бизнес процесите, за да отговори напълно на нуждите Ви. Можете да използвате вградените средства за настройка, за да структурирате базата си от данни според спецификите на Вашата дейност, както и да създавате уникални модели за анализ. Така постигате важна цел - пълното удовлетворяване на потребностите на всички ползватели на АЖУР®, натоварени с вземането на решения:
  • Главни и финансови директори;
  • Главни счетоводители;
  • Търговски и производствени мениджъри;
  • Одитори.

Ефективност при работата с данни

С АЖУР® имате на разположение два моделa на работа – документоориентиран и процесноориентиран, като Вие решавате кой модел отговаря по-добре на нуждите Ви. Системата генерира надеждно необходимите отчети - финансови, за доставките, за продажбите и за управлението на запасите. Можете да използвате мощния интерпретатор на формули и логически условия и функционалностите за комбиниране на данни, за да получите най-точния и полезен анализ за вземането на решения.АЖУР® разполага с функционалност Smart Data Help, която е ценен инструмент за управление. Можете да използвате интерактивни хелпове, като сами определяте какви данни да се включат и как да се подредят. Вие решавате дали да се възползвате от предварително селектиране и текущо филтриране за всеки отделен обект, било то сметка, клиент или стока.
Системата дава възможност за едновременна работа с данни от различни отчетни периоди в рамките на всички модули. Можете да въвеждате информация за всеки период, както и да правите многовариантни справки. Също така генерирате отчети за произволен период от време с начална и крайна дата, без да се влияете от годината. Имате едновременен достъп и до различни функции на системата, което Ви позволява да работите с неограничен брой екрани паралелно.с надеждния импорт и експорт на данни от и към други системи и устройства, като касови апарати, баркод четци и мобилни устройства, управлявате бизнес процесите на всички нива безпроблемно. Чрез бързия достъп до актуални данни и наличието на достоверни анализи и справки, отговарящи на Вашите нужди, Вие намирате точните решения своевременно и правите промени и подобрения с увереност. Така постигате по-висока ефективност, по-ниски разходи и нарастваща възвращаемост.

Винаги актуална управленска система

За повече от 25 години на пазара системата АЖУР® се е доказала като ценен бизнес инструмент и една от основните предпоставки за това е, че инкорпорира нормативните изменения бързо и точно. Приложеното софтуерно решение за всяка промяна е издържано методологично, съобразно изискванията. Системата продължава да работи гладко при всяко изменение.

Високо ниво на сигурност

Системата е така изградена, че не позволява манипулация на базата данни. Разчитате на допълнително ниво на защита при въвеждане на информация за контрагент, която не присъства в регистрите на НАП и ЕС. Тя се реализира чрез различни видове проверки на ДДС регистри и други официални регистри.

Удобство за всеки потребител

АЖУР® притежава интуитивен интерфейс, който дава възможност за индивидуално управление на прозорците, включително и за мащабирането им. Всеки потребител има достъп до персонално меню. Има възможност за директна връзка с екипа на Бонев Софт чрез специален бутон. Интерфейсът е многоезичен, както и данните използвани и съхранявани в системата. Поддържането на информацията на два езика е основно предимство за фирмите, работещи с чуждестранни клиенти и тези, участващи в европейски и международни проекти и програми. АЖУР® непрекъснато се развива и разраства според най-новите тенденции в управлението на предприятието, като отчита промените в законодателството, счетоводните стандарти и технологиите.