Връзка с платформa на информационна услуга InfoPay

Бонев Софт съвместно с БОРИКА реализира връзка между система Ажур® и уеб платформа на информационна услуга InfoPay®. Реализираната свързаност освобождава потребителя от изтегляне на файлове/дневни извлечения на отделните платежни сметки и импортирането им в система Ажур®. Мултибанкинг платформата позволява, банковите извлечения да се зареждат автоматизирано, независимо от коя банка са. Повече информация за услугата https://www.borica.bg/infopay

Споделете статията: