Текуща кампания: Ъпгрейд към InterBase®2017

Динамиката в предлагането и политиката на поддръжката на съпътстващия софтуер за БД - InterBase®, който Ажур®   използва, налага и необходимостта от обновяване (ъпгрейд).
Поддръжката на InterBase® XE от компанията наш доставчик вече е прекратена.
В тази връзка Бонев Софт Одитинг ООД организира кампания за обновяване (ъпгрейд) от InterBase® XE към версия InterBase® 2017.
Кампанията е активна за цялата 2018 година, като краен срок за наложителното обновяване е 31.12.2018 г.
Като наши лоялни партньори, Вие получавате преференциална цена за обновяване (ъпгрейд) на Вашите лицензи, валидна до 30.06.2018 г.
Конкретна информация с брой лицензи за upgrade и ценови параметри са изпратени по електронен път на всички абонати.
Обръщаме внимание, че ценовото предложение е валидно до 30.06.2018 г. и е съобразно поставената рамка от нашия доставчик. Условията са само за абонати и не важат при дозакупуване на лиценз за допълнително работно място.

Важно! Ц
ената за обновяване (ъпгрейд) на Вашите лицензи е актуализирана за периода 01.07.2018г.-30.09.2018г. Бонев Софт Одитинг ООД не се ангажира със запазване на цената след посочената дата. Абонатите, които до 30.06.2018г. не са закупили лицензии за ъпгрейд ще получат актуализирани предложения.
След изтичане на този срок допълнително ще ви изпратим информация за валидните за периода  от 30.09.2018 г. до 31.12.2018 г. условия.

Важно! Цената за обновяване (ъпгрейд) на Вашите лицензи е актуализирана за периода 01.10.2018г.-30.11.2018г. Бонев Софт Одитинг ООД не се ангажира със запазване на цената след посочената дата. Абонатите, които до 30.09.2018г. не са закупили лицензии за ъпгрейд ще получат актуализирани предложения.
След изтичане на този срок допълнително ще ви изпратим информация за валидните за периода  от 30.11.2018 г. до 31.12.2018 г. условия.

За информация: Периодът за upgrade на лицензите за InterBase® се определя от срока на поддръжката им от компанията доставчик. Предходният ъпгрейд е осъществен преди пет години.
За целите на обновяване версията на InterBase® е изготвена подробна инструкция за  работа за техническото изпълнение на процеса.
Инструкцията може да свалите от Преминаване към InterBase2017
 
Моля, запознайте се с инструкцията и преди да пристъпите към техническото изпълнение се уверете, че може да се ангажирате с този процес. Информираме Ви, че поради спецификата на инсталацията/обновяване, консултации по телефон не се предоставят, но можем да извършим услугата чрез дистанционна помощ. Допълнителна информация за ценовите условия на дистанционните услуги може да получите на Ценова листа услуги

За възникнали въпроси моля, използвайте формата за връзка с обслужващия офис Запитване