Smart склад

Нов Smart sklad -Smart подход за извършване на продажби на стоки. Нов Smart начин за влагане на материали в производство с 6 нови възможности за автоматично  изписване на стоки и материали: -по срок на годност, - по дата на партида, -по номер партида, съответно във възходящ и низходящ ред. Потребителят решава колко броя от дадена стока ще продаде, а АЖУР_L определя от коя партида колко да изпише. Този „умен подход" е приложим по отделни обекти и за конкретни клиенти.

Споделете статията: