Семинар Враца 01.02.2019 г.

„Варианти“ ООД  и  „Бонев Софт Одитинг” ООД имат удоволствието да организират за Вас семинар, който ще се проведе на 01 февруари (петък) 2019 година, от 9:00 часа, в град Враца, конферентна зала на комплекс „Чайка“.
 
Темите на семинара са:
Счетоводно приключване на 2018 година – практически акценти • Актуални въпроси по прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г. и  очаквани промени за 2019 г.

Лектор: Маргарита Добрева - дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор,  счетоводен и данъчен консултант;
 
Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2018 г. и 2019 г. • Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената  стойност • Специални разпоредби, свързани с годишното приключване • Актуални казуси, данъчна и съдебна практика от 2018 г.
 
Лектор: Валентина Василева – данъчен консултант;
 
АЖУР® L - Полезни решения

Лектор: Царка Михайлова – мениджър продажби, Бонев Софт Одитинг ООД.

• АЖУР® L - Дискусия по поставени въпроси 
  
Всеки участник в семинара получава:

• Сертификат за участие; 
• Отговор на поставени въпроси и казуси по време на семинара;

Кафе – паузи, обяд.
 
Свързаните с темите на семинара въпроси и казуси може да изпращате предварително на електронен адрес:
 seminar@variant-i.com;  variant_i@bitex.com 
Местата са ограничени, за заявяване на участие използвайте бутон