СЕМИНАР СОФИЯ 30.11.2018

Теми:
 

Промени в ЗКПО за 2018 и 2019 г. Годишно данъчно приключване на 2018 г. Практически акценти по ЗКПО и счетоводното законодателство.

Лектор Велин Филипов - Данъчен и счетоводен консултант, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.
 
Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2018 и 2019 г. Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност. Специални разпоредби, свързани с годишното приключване. Актуални казуси, данъчна и съдебна практика от 2018 г.

Лектор Валентина Василева - Данъчен консултант
 
АЖУР®L - полезни решения
Лектор Царка Михайлова Мениджър продажби

Място и дата на провеждане:

30 ноември 2018 г.
София
Литекс Тауър, Конферентен център - локация 

Участието включва:
  • Присъствие на лекциите
  • Сертификат за участие
  • Отговор на поставени въпроси и казуси по време на семинара
(свързаните с темите въпроси и казуси може да изпращате предварително на thristova@bsoft.bg)
  • Кафе пауза
  • Кетъринг обяд
Програма:
 

1.Регистрация 
 
 08:15-.09:00
2.Откриване  09:00-09:05
3.Лекции  09:05-10:30
4.Кафе-пауза  10:30-11:00
5.Лекции  11:00-12:30
6.Обяд  12:30-13:30
7.Лекции  13:30-15:00
8.Пауза  15:00-15:15
9.Лекции  15:15-17:15
 Цена, начин на плащане и регистрация:

Крайна цена за участие 204 (двеста и четири) лева с включен ДДС (170 лева бeз ДДС).

Начин на плащане: банков превод

УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG16UNCR 7630 1051 4995 46
BIC: UNCRBGSF


Местата са ограничени, за заявяване на участие използвайте бутон:
 
 
За допълнителна информация може да се свържете с нас на телефон +3592 400 57 600