Семинар София 27.11.2019 г.

Уважаеми Дами и Господа,
 
Бонев Софт Одитинг ООД има удоволствието да организира за Вас семинар, който ще се проведе на 27 ноември (сряда) 2019г. от 9:00 часа, в София – Литекс тауър
 
Темите на семинара са: 
  • Промени в ЗКПО и ЗСч за 2019г., анонс на промени за 2020г. Годишно данъчно приключване на 2019г. Практически акценти по ЗКПО и счетоводното законодателство
Лектор Велин Филипов – Данъчен и счетоводен консултант, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор
  • Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2019 и 2020г. Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност. Специални разпоредби, свързани с годишното приключване. Актуални казуси, данъчна и съдебна практика от 2019г.
 Лектор Валентина Василева – данъчен консултант 
  • АЖУР® L  модул Продажби НН18
Лектори: екип от Бонев Софт
  
Програма:
1 Регистрация 08:15 – 09:00
2 Откриване 09:00 – 09:05
3 Лекции 09:05 – 10:30
4 Кафе-пауза 10:30 – 11:00
5 Лекции 11:00 – 12:30
6 Обяд-коктейл 12:30 – 13:30
7 Лекции 13:30 – 15:00
8 Пауза 15:00 – 15:15
9 Лекции 15:15 – 17:15
 
Местата са изчерпани, записването е преустановено.

 
За допълнителна информация може да се свържете с нас на тел. +3592 44 576 00