Съвместимост на Ажур® с GDPR

Стандартизираният бизнес софтуер за управление Ажур® е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и разполага с необходимия инструментариум за:
  • Регламентиране на достъпа и криптиране на паролите на потребителите;
  • Проследяване на достъпа;
  • Проследимост на конкретни действия;
  • Архив с включена допълнителна защита;
  • Допълнителни решения за сигурност на достъпа и за автоматизация на процеса за съхранение на информацията: модул Управление на права и пароли с контрол за силна парола и срок на валидност на паролата и модул за Автоматизирано архивиране, включващ функции за архивиране и преструктуриране на бази данни.
Независимо от изброените в текущите ни цели са заложени промени относно възможност за премахване на споделянето на папки („share”) и работа изцяло по TCP/IP протокол.

Конкретно запитване може да направите чрез електронна форма Контакти
 

Споделете статията: