Режим на работа в период на извънредни мерки

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с възникналата извънредна ситуация в страната, Бонев Софт Одитинг ООД стартира дистанционен режим на работа тип Home-office. 
С цел оптимизация на работата и оказване на своевременна помощ са организирани отделни електронни канали за връзка. Подробна информация за тях ще намерите на страница За потребители,

Канали за комуникация от 17.03.2020 г.

 

Споделете статията: