Работно време и режим на работа

Уважаеми дами и господа,

Считано от 14.05.2020 г  Бонев Софт Одитинг ООД е с работно време:
от 09:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 ч.
Продължаваме работа в режим home-office, както и запазваме електронните канали за връзка на страница За потребители:  
Канали за комуникация

 

Споделете статията: