On-line семинар - излъчване на 09.12.2021 г.

Бонев Софт продължава практиката с провеждане на ежегоден семинар, в който включваме лекции на водещ данъчен консултант и запознаване с реализирани нови функционалности и избрани подобрения в система  Ажур®
Ще се радваме да бъдете наш гост. 
За повече информация и заявяване на участие в семинар =>
 

Споделете статията: