Кампания търговски документи по e-mail

Бързо и лесно изпращане на документи по e-mail чрез вградена в системата платформа. Имате възможност да изпратите документ по e-mail веднага след неговото издаване, като прикрепите към него друга информация и описания. Възможност за зареждане и изпращане на търговска документация към множество адресати.

Възможност за закупуване на модула на цена 39 EUR без ДДС до 01.09.2017 г.   

Споделете статията: