Нови срокове за СУПТО

ВАЖНО! ПРОМЯНА В СРОКОВЕТЕ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
 
В Държавен вестник бр. 68 от 31.07.2020 г. е публикувана НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
Важни промени в сроковете:
  • В срок до 31.12.2020 г. лицата по чл. 3, използващи софтуер за управление на продажби в търговски обект или извършващи продажби чрез електронен магазин по смисъла на наредбата, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата по отношение на фискалните устройства;
  • В срок до 28.02.2021 г. лицата по чл. 3, използващи софтуер за управление на продажби в търговски обект, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата по отношение на използвания софтуер.
    В срок до 30.04.2021 са длъжни да подадат информацията съгласно приложение № 32;
  • В срок до 28.02.2021 г. лицата по чл. 3, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата и подават информация за това по общия ред на Наредбата;
  • В срок до 31.05.2021 г. лицата по чл. 3, ал. 1, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата и подават информация за това по общия ред на Наредбата;
Екипът на Бонев Софт работи активно във връзка с имплементация на изискванията на наредбата в софтуера за управление на продажбите.
Информация за имплементация на изискванията на наредбата в софтуера за управление на продажбите, който е модул към система за управление на бизнеса АЖУР®L, се предоставя само на оторизирани лица.
Поради спецификата на процеса, консултации по телефон не се предоставят.

Споделете статията: