Канали за комуникация с Бонев Софт

Уважаеми клиенти,
Във връзка с възникналата извънредна ситуация Бонев Софт е в дистанционен режим на работа тип home-ofice. Считано от 01.04.2020 г. работното време е от 10:00 до 14:00 ч. Връзката с нас е по електронен път и 
с цел оптимизация на работата и оказване на своевременна помощ са организирани следните канали за връзка:

За връзка с търговски отдел Централен офис:  

За връзка с консултантски отдел Централен офис:
  • Запитване на e-mail адрес: help@bsoft.bg
  • ​​Отдалечена/дистанционна помощ чрез регистрация: Заявка
  • Текущ въпрос за работа с програмата: Задай въпрос
 ​​За връзка с техническа поддръжка - ДНП ООД: 
  • Отдалечена/дистанционна помощ чрез регистриране: Заявка
​За връзка с представители на Бонев Софт в страната: https://www.bsoft.bg/kontakti/