Изтегли пълен инсталационен диск InterBase XE (извън обхвата на текущо поддържани версии)

 
Използва се само в определени и специфични случаи за инсталации, които не са в обхвата на текущо поддържане.