Изменение в ППЗДДС

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с промените в  ППЗДДС Ви информираме, че за данъчни периоди до 31.03.2020 г. включително се прилагат образци на Дневник за продажбите, Дневник за покупките, Справка-декларация и VIES – декларация и параметри, структура и изисквания на файловете към тях валидни и към момента. В тази връзка не се налага смяна на версия на система Ажур®

Чрез приложения линк може да достъпите директно публикуваните на сайта на НАП разяснения:

Разяснения относно последните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС.

Споделете статията: