Годишен отчет за дейността за 2021 г.

Във връзка с автоматизираното изготвяне на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия в модул Финансови Анализи от системата Ажур®, Ви информираме, че са отразени всички нормативни промени за 2021 г.
Актуализацията на модула може да получите по електронен път чрез изпращане на Запитване

Споделете статията: