Годишен отчет за дейността за 2017г.

Във връзка с автоматизираното изготвяне на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия в модул Финансови Анализи от системата Ажур®, Ви информираме, че са отразени всички нормативни промени за 2017 г.
Предоставянето на актуализацията на модула е по електронен път с инструкция за последователност на работа. 

Споделете статията: