Автоматизирано архивиране

Описание на промените https://www.bsoft.bg/uploads/AjurDbAdmin.pdf