Автоматизирано архивиране

Описание на промените https://www.bsoft.bg/uploads/AjurDbAdmin_v1.0.4.1.pdf