Изтегли специалнa версия на АЖУР® за отстраняване на грешка C00006 - в. 340(3) / 15.01.2018

Изтегли специална версия на Ажур-L за отстраняване на Windows грешка C00006 при работа в мрежа, терминален или виртуален сървър.