Тематичен семинар на 30.11.2017 г.

Уважаеми Дами и Господа,

Бонев Софт Одитинг ООД има удоволствието да организира за Вас семинар, който ще се проведе на 30 ноември (четвъртък) 2017 г. от 9:00 часа, в София парк- хотел „Москва“ зала „Киев“.
 
Темите на семинара са: 
 • Практико-приложни аспекти на ЗКПО във връзка с годишното данъчно приключване на 2017 г., вкл. данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи за лични нужди;
 • Акценти от прилагането на счетоводното законодателство за 2017 г.
Лектор Велин Филипов – Данъчен и счетоводен консултант, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор
 • Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2017 г.;
  • Промени, свързани с еднократните корекции на ползван данъчен кредит при брак, липси и т.н.;
  • Нови ежегодни корекции за ползван данъчен кредит за активи, които са използвани както за облагаеми, така и за освободени доставки или се използват и за лични нужди;
  • Промени, свързани с частичния данъчен кредит;
  • Изменения, свързани с данъчното третиране по ЗДДС на отношенията между неперсонифицирано дружество (консорциум) и неговите съдружници;
  • Пропорционален размер на данъчния кредит при ползване на фирмени активи както за независима икономическа дейност, така и за лични нужди.
Лектор Валентина Василева – данъчен консултант
 
 • АЖУР® L – полезни решения
Лектор Царка Михайлова – мениджър продажби

Всички участници в семинара получават:
 • Сертификат за участие
 • Отговор на поставени въпроси и казуси по време на семинара.
 
(Свързаните с темите на семинара въпроси и казуси може да изпращате предварително на електронен адрес thristova@bsoft.bg)
 
Крайната цена за участие в семинара е 204 (двеста и четири) лева с включен ДДС (170 лв. без ДДС).
Начин на плащане: банков превод
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG16 UNCR 7630 1051 4995 46
BIC: UNCRBGSF
 
Записванията стават чрез изпращане на Запитване, като в каре Съобщение подайте информация за:
Данни на компанията, на която ще се издаде фактура;
​Брой участници и имена, за издаване на сертификат за участие.

 

Изпращане на запитване


За допълнителна информация може да се свържете с нас на тел. +3592 44 576 00
 
Очакваме Ви!