Тематичен семинар на 19.12.2017 г. Враца

 
"Варианти" ООД  и  "Бонев Софт Одитинг” ООД имат удоволствието да организират за Вас семинар, който ще се проведе на 19 декември (вторник) 2017 година, от 9:00 часа, в гр. Враца, конферентна зала на хотелски комплекс "Чайка".
 
Темите на семинара са:
  • Актуални въпроси по прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ.
Лектор: Маргарита Добрева – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор и данъчен консултант 
  • Промени в ЗДДС и ППЗДДС
Лектор: Валентина Василева - данъчен консултант   
 
  • АЖУР® L - Полезни решения. Дискусия по поставени въпроси
Лектор: Царка Михайлова – мениджър продажби, Бонев Софт Одитинг ООД

 

Допълнителна информация и регистрационна форма на записване