Тематичен семинар на 15.12.2017 г. Стара Загора

„Синтез-66“ ООД  и  „Бонев Софт Одитинг” ООД имат удоволствието да организират за Вас семинар, който ще се проведе на 15 декември (петък) 2017 година, от 9:00 часа, в гр. Стара Загора, хотел Верея, Зала 1.
 
Темите на семинара са:
  • Счетоводно приключване на 2017 година
  • Актуални въпроси по прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ
Лектор: Маргарита Добрева - дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант; 
  • Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2017 г.
Промени, свързани с еднократните корекции на ползван данъчен кредит при брак, липси и т.н.;
Нови ежегодни корекции за ползван данъчен кредит за активи, които са използвани както за облагаеми, така и за освободени доставки или се използват и за лични нужди;
Промени, свързани с частичния данъчен кредит;
Изменения, свързани с данъчното третиране по ЗДДС на отношенията между неперсонифицирано дружество (консорциум) и неговите съдружници;
Пропорционален размер на данъчния кредит при ползване на фирмени активи, както за независима икономическа дейност, така и за лични нужди.
 
Лектор: Валентина Василева – данъчен консултант; 
  • АЖУР® L - Полезни решения
Лектор: Царка Михайлова – мениджър продажби, Бонев Софт Одитинг ООД.
  • АЖУР® L - Дискусия по поставени въпроси
​​

Допълнителна информация и регистрационна форма на записване