Софтуер

Управлявайте всички бизнес процеси с една система

АЖУР® - Възможности

АЖУР® е система за управление на бизнеса с модули, използваща единна база данни, отразяваща последните нормативни промени и имаща пълна интеграция с най-новите версии на Windows® и MS Office®. 
 

Вижте повече

Модули

Финанси и счетоводство

Едно решение за финансово, управленско и регулаторно счетоводство

Специализиран модул „Бюджет“

Съвременно решение за счетоводството в публичния сектор в България.
 

Анализи и Управление на данни

За комбиниране и анализ на данните от всички модули

Управление на продажбите

Упражнявате конкурентна търговска политика, базирана на задълбочен анализ

Управление на доставките

Вземате решения, правите поръчки и отчитате доставки лесно

Управление на плащанията

Оптимизиране на паричните потоци

Склад

Ефективно документиране, отчитане и управление на запасите

Производство

Планиране и контрол на ресурсите, автоматично остойностяване и анализ
 

My Business

За  адаптиране на  останалите модули към вашия бизнес 


 

Специализирани модули

Повече иновативни възможности за автоматизация на бизнес дейностите

Мобилни приложения

Мобилни справки, анализи, инвентаризация на склад и още..

Нуждаете ли се от още информация?
Посетете раздел Често задавани въпроси