Софтуер

Управлявайте всички бизнес процеси с една система

АЖУР® - Възможности

АЖУР® е система за управление на бизнеса с модули, използваща единна база данни, отразяваща последните нормативни промени и имаща пълна интеграция с най-новите версии на Windows® и MS Office®. 
 

Вижте повече

Модули

Финанси и счетоводство

Едно решение за финансово, управленско и регулаторно счетоводство

Специализиран модул „Бюджет“

Съвременно решение за счетоводството в публичния сектор в България.
 

Анализи и Управление на данни

За комбиниране и анализ на данните от всички модули

Управление на продажбите

Упражнявате конкурентна търговска политика, базирана на задълбочен анализ

Управление на доставките

Вземате решения, правите поръчки и отчитате доставки лесно

Управление на плащанията

Оптимизиране на паричните потоци

Склад

Ефективно документиране, отчитане и управление на запасите

Производство

Планиране и контрол на ресурсите, автоматично остойностяване и анализ
 

My Business

За  адаптиране на  останалите модули към вашия бизнес 


 

Специализирани модули

Повече иновативни възможности за автоматизация на бизнес дейностите

Нуждаете ли се от още информация?
Посетете раздел Често задавани въпроси