Станете почитател на Бонев Софт във Facebook! Така първи ще научавате за всички промоции, актуализации и важни събития свързани с Ажур!За оптимизиране на наличностите!

 

С модул Склад се автоматизира цялостната дейност по отчитането и управлението на материалните запаси.
Модулът е универсален – подходящ за отчитане на стоки от търговски обекти, материали за влагане в производство, готова продукция.
 • Издават се складови документи с използване и на баркод четец, шест вида мерки и цени, размери, бруто и нето тегло, опаковки, пакетаж.
 • Поддържа се допълнителна информация за всяка позиция – техническа характеристика, митнически тарифен номер, произход, минимален и максимален запас, процент фира.
 • Автоматизирано се генерират складови документи от други издадени документи за продажби и доставки.
 • Обменят се електронни документи между складове и офиси, включително и чрез мобилни устройства.
 • Резервират се заявените количества от клиенти.
 • Съществува възможност за количествено отчитане и последващо остойностяване на прихода и разхода.
 • Реализиран е достъп от отдалечени обекти до единна база данни в реално време.
 • Автоматизирано се отчитат преоценки и инвентаризации (възможно е използването на баркод четец).
 • Генерират се множество справки за наличностите, състоянието и движението на материалните запаси по складове – обобщено, по групи, по доставчици и др., в различни мерки. Справки за минимален и максимален запас.
 • Генератор за собствени справки.
 • Дизайнер на документи.