Станете почитател на Бонев Софт във Facebook! Така първи ще научавате за всички промоции, актуализации и важни събития свързани с Ажур!ТЕХНИЧЕСКИ  ПАРАМЕТРИ  И  ИЗИСКВАНИЯ - АЖУР®

 

1.    Софтуерна среда


1.1. Операционна система: Windows® 7(x32/x64)/8/8.1/10

ВНИМАНИЕ! Трябва да имате Администраторски права по време на инсталацията.

 • Моля, обърнете внимание на следните особености, ако имате проблеми с графичния интерфейс на приложението:
 • През Control Panel - Display Properties/Settings/Advanced, опцията Font Size трябва да е установена на Small Fonts.
За Windows®7/8/8.1/10, през Control Panel - Display трябва да е избрано Smaller 100% (default) за размера на Preview.


Ако сте изпълнили предходните указания, но имате проблеми с графичния интерфейс на приложението, това означава, че някои от системните библиотеки на Windows не са актуални. Използвайте Windows Update или се обърнете към специалист.

 

 • Моля, обърнете внимание на следните особености, ако имате проблеми с кирилизирането:
 • През Control Panel - Regional Settings (Region and Language за Windows®7/8/8.1/10), трябва да е установено на Bulgariаn.
 • През Control Panel - Add/Remove Programs/ Windows Setup, трябва да е избрана отметка Multilanguage Support и на опция Details да е избрана  отметка Cyrillic.
За Windows®7/8/8.1/10, през Control Panel - Region and Language - Administrative - Change system locale трябва да е Bulgarian.
 • Възможно е да има проблем с използване на кирилизатор FlexType версия 3.0/3.2, затова използвайте следващи версии или друг софтуер. Всички Windows операционни системи имат вградена поддръжка за БДС кирилица, а тези след Windows 7 имат вградена и фонетична кирилица.

 

ВНИМАНИЕ! Употребата на FlexType не се препоръчва, защото този кирилизатор подменя стандартните шрифтове на Windows® с по-широки и е възможно част от справките да не се визуализират коректно.

 

1.2. База от данни: InterBase® SQL Server XE.

Ажур® използва Interbase® Server за база данни. Възможно е този софтуер да влезе в конфликт с друг, вече инсталиран софтуер, затова е необходимо да се провери предварително, дали на компютъра, на който възнамерявате да извършите инсталацията на Ажур®, има инсталиран друг InterBase® Server или Firebird Server. За целта в Control Panel - Add/Remove Programs (за Windows®7/8/8.1/10 в Programs and Features) направете проверка в списъка с инсталираните програми. Ако откриете вече инсталиран софтуер от изброените по-горе, се обърнете за съвет към специалист от Бонев Софт.


1.3. Експорт на справки и данни в различни формати:

За да използвате функционалността на Ажур® за Експорт в Excel, е необходимо е да притежавате Microsft Excel® (или MS Ofiice®) - версия различна от Starter Pack.

 

2.    Хардуер


2.1. Препоръчителни изисквания за Сървър (до 5 работни станции)

 • Процесор (многоядрен) >= 2 Ghz; RAM >=4 GB
 • MS Windows® 2008 server (R2)/ 2012 server (R2)/2016 Server/7/8/8.1/10.

 

2.2. Препоръчителни изисквания за Сървър (5-10 работни станции)

 • Процесор (многоядрен) >=2 Ghz;
 • RAM >= 8 GB
 • MS Windows® 2008 server (R2)/ 2012 server (R2)/ 2016 server.

 

2.3. Препоръчителни изисквания за Сървър (10-20 работни станции)

 • Процесор (многоядрен) >=3 Ghz;
 • RAM >=16 GB
 • MS Windows® 2008 server (R2)/ 2012 server (R2) /2016 server.

 

2.4. Препоръчителни изисквания за Клиенти (работни станции)

 • Процесор >=2 Ghz;
 • RAM >=2 GB
 • MS Windows® 7/8/8.1/10.


 * Моля, обърнете внимание, че е необходимо MS Windows да бъде с коректно инсталирани update и service pack.


3. Мрежа


 • 100 Mbit/s или по-бърза. Използването на Wi-Fi връзки не е желателно.

 

4.    Технически изисквания за работа с обща централизирана база данни от отдалечени обекти

 

4.1. Разпределена база данни

Има възможност за реализация на проект с разпределена база данни, като частта от базата данни, която ще бъде разпределена се уточнява допълнително. Възможни са всякакви варианти - по модули, по клонове (обекти), райони и т.н. Изяснява се методологията, въз основа на която ще се централизира базата данни и след това се преценява има ли необходимост от нейното разпределяне по места. Разработен е собствен Aplication server, чрез който напълно автоматично и в реално време може да се извършва обединяване на данните в централната база данни.

 

4.2. Централизирана база данни и работа със системата чрез отдалечен достъп.

При този вариант базата данни е една и е разположена върху централен сървър, като със системата се работи от отдалечени работни места чрез отдалечен достъп.

 

5.    Технически изисквания за работа с високоскоростна връзка:

 • Скоростта, която е необходима за нормална работа, е min 1 МB/s на потребител.
 • Препоръчителна конфигурация за сървъра:
  • Операционна система - MS Windows® 2008 server (R2)/ 2012 server (R2)/ 2016 server.
  • Примерни параметри за около 50-60 работни места:
   • многоядрен процесор >= 3 GHz, или аналогичен.
   • RAM >= 16 GB.

 

Ускоряване на работата може да се постигне и с ползването на два сървъра - един за InterBase® Server и втори за Ажур®.

 


6.    Вариант за работа през Терминални устройства:


За целта е необходим софтуер, осъществяващ Remote Desktop Connection. Това би могло да бъде MS Terminal Service, Citrix или други. За да се използват локалните ресурси на терминалните станции (локални и/или мрежови принтери, баркод четци и др. периферия), е необходимо това да бъде осигурено предварително при настройката на терминалния сървър. Скоростта на връзка трябва да бъде не по-малка от 1 Мb/s за работно място и 512 kb/s на връзка изходящ трафик от сървъра.

 

Препоръчителна конфигурация за сървъра:

 • Операционна система – MS Windows® MS Windows® 2008 server (R2)/ 2012 server (R2)/ 2016 server. При работа от 50-60 работни станции, необходимите параметри са:
 • Многоядрен процесор >= 3 GHz или аналогичен;
 • Необходимата оперативната памет за работа с Ажур® е 2 GB + (брой на работните места * 300 МB).

 

Например, при 20 работни места необходимата памет е 8 GВ. Отделно за работата на InterBase® Sql Server и операционната система е необходимо още около 2 GB. Олекотяване на схемата може да се постигне с инсталирането на 2 сървъра - един, който да поеме работата само на терминалите и втори, където да бъде инсталиран Ажур® и InterBase® .

 

И при двете схеми на работа на сървъра не е желателна работата с DOS-приложения, както и използването му за файлов или Print сървър.