Станете почитател на Бонев Софт във Facebook! Така първи ще научавате за всички промоции, актуализации и важни събития свързани с Ажур! • АЖУР® е изградена от няколко взаимосвързани модула, работещи с обща база данни и изцяло интегрирани на аналитично ниво – Финанси и Счетоводство, Управление на продажбите, Управление на доставките, Управление на плащанията, Склад, Каса, Анализи. Всички те могат да бъдат комбинирани и използвани в зависимост от потребностите на компанията.
 • С вградените средства за настройка потребителят може сам да структурира базата си от данни, съобразно спецификата на дейността си така, че в максимална степен да удовлетвори потребностите на всички потребители – ръководство, финансови и търговски мениджъри, данъчни власти, разпоредители с бюджетни средства, статистика и др.
 • Системата се параметризира и в зависимост от организацията на бизнес процесите в компанията.
 • Със системата могат да се реализират различни варианти на работа, които зависят от организационната и териториалната структура на потребителя. Вградени са функции за приемане и предаване на данни, включително и към външни системи, както и за сводиране и консолидиране на информация от обособени клонове, поделения, предприятия и др.
 • Реализирани са два варианта за работа – с обща централизирана база данни от отдалечени обекти и работа чрез отдалечен достъп и автоматично обновяване в реално време на разпределена база данни.
 • АЖУР® разполага с мощни генератори на финансови отчети, отчети за доставките, продажбите и управлението на запасите. Същите са с големи възможности както за оформянето на дизайна на отчетите, така и с използването на интерпретатор на формули и логически условия и комбиниране на данни.
 • Едновременна работа – с АЖУР® може да се работи едновременно с няколко отчетни периода с всички модули – да се въвежда информация и да се получават многовариантни справки и отчети за избран от потребителя произволен период „от-до дата” независимо от годината.
 • АЖУР® е многоезична система – целият интерфейс и всички данни в системата се поддържат едновременно на два езика.
 • Интерфейсът и хелпът на системата са едни от безспорните й предимства, които я правят изключително удобна и предпочитана. В какво се изразяват тези предимства? Вграденият в системата хелп при въвеждане и избор на данни е с големи възможности за групиране, филтриране и селектиране на данните и с информация за актуалните салда.
 • Импорт и експорт на данни – в системата са вградени функции за импорт и експорт на данни към други системи и устройства, включително касови апарати, баркод четци и мобилни устройства.
 • Готови решения – АЖУР® се предлага с готови решения за различни видове предприятия и бюджетни организации, което съкращава значително времето, необходимо за внедряване.
 • Системата се предлага в различни варианти – еднофирмен и многофирмен, с неограничен брой фирми.
 • АЖУР® разполага и с изключително мощни функции за сводиране и консолидиране на данни и отчети.