Станете почитател на Бонев Софт във Facebook! Така първи ще научавате за всички промоции, актуализации и важни събития свързани с Ажур!АЖУР® е регистрирана търговска марка на "Бонев Софт Одитинг" ООД, рег.№ 21900/29.10.1993 г., отнасяща се за програмни продукти, технически носители, печатни издания.


Прочетете повече за новите възможности на Ажур®.


Успяващите вземат решения с АЖУР® и остават на върха. Как?

В света на Интернет, за да успеят, фирмите ежедневно трябва да отговарят с висока скорост на предизвикателствата на бизнеса - да завладяват нови пазарни ниши в момента на появата им, бързо да удовлетворяват новите нужди на своите клиенти. И всичко това с по-ниски разходи и намален риск.

В "Бонев Софт" разбираме, че само Вие знаете как да управлявате Вашия бизнес. Нашата цел е да Ви помогнем да правите това, което правите, най-добре - да реагирате на пазарните промени на базата на цялостна и достоверна информация.

Заемате ръководна длъжност и трябва да вземате бързи и точни решения? Да договаряте различни сделки? Да продавате бързоликвидни стоки? Да преговаряте с основните си доставчици? Да контролирате паричните потоци? Да бъдете най-евтините, най-бързите и най-добрите сред конкурентите си?

За вземане на решения и предприемане на действия Вие се нуждаете от данни, които да са:
  • реални;
  • представени по начин, по който Вие желаете;
  • достъпни във всеки един момент;
  • обобщени от всички обекти.

 

Как точно и навреме да изпълните заявките на клиентите? Какво и колко да закупите/произведете?

Как да реализирате специфична търговска политика?

Кои са най-продаваните продукти?

Колко струва един продукт до момента на продажбата му? Какво количество от даден продукт или група продукти продадохте, за колко лева, на кого и колко спечелихте? Днес, тази седмица, този месец, тази година, а миналата?

Кои клиенти, какво и колко купуват? Кои са първите пет, десет и т.н.?

Колко пари имате в момента и къде? Колко чакате, колко дължите и кога?

Колко бройки (кг, метри) от даден продукт имате в момента във всички складове и магазини? Много или малко са те? От кого сте го доставили, на кого сте го продали?

Каква печалба сте реализирали до днес?

Колко и какви данъци дължите за месеца? Или сте на възстановяване?

Каква е ликвидността и финансовата автономност на фирмата, обращаемостта на активите, рентабилността и ефективността. Как отделните фактори влияят върху тях?

 

На тези и още много други въпроси отговор Ви дава АЖУР®.

 

И още, Вие периодично трябва да представяте достоверни финансови отчети за данъчните власти, статистическия институт, банките-кредитодатели, комисията за ценни книжа, съда, принципала, акционерите, партньорите, висшестоящата организация и т.н.

Всички тези отчети можете да получите от АЖУР® Но не само това, АЖУР® и консултантите на "Бонев Софт" Ви дават методологична помощ относно представянето на данните във финансовите отчети, съгласно приложимите стандарти - НСФО за малки и средни предприятия, МСФО и др.

 

Ето защо все повече фирми избират АЖУР® - една наистина интегрирана система, която позволява на фирмите да оптимизират веригите на доставките, да подобрят връзките с клиентите, да разполагат с верни и точни финансови отчети, за да вземат по-точни управленски решения на всяко ниво.

 

Това е предимство, което създаваме за най-добре управляваните фирми и организации от всеки бранш и мащаб. Открийте какво можем да направим за Вас.

 

Защо мениджърските екипи избират АЖУР®?

 

Защото АЖУР® се превърна в стандарт за надеждност като методология и софтуерни решения за управление на бизнеса. Защото с АЖУР® се автоматизира оперативното управление на компанията и се предоставят анализи за вземане на стратегически решения.

Надеждност – надеждността на системата е гарантирана от вградените във всяка функция за въвеждане на данни, издаване на документи, автоматизирани обработки и други алгоритми за логически и нормативен контрол на данните. Това прави продуктите АЖУР® изключително устойчиви на некоректно използване и технически грешки при въвеждане на данни.
Надеждността на данните е гарантирана и от високо развитата система от права на достъп и пароли, както и от използваната Interbase SQL база данни. Client-Server платформата позволява изключително добра организация на работа, по-нисък мрежови трафик и независимост на работните станции.

Системата е изключително гъвкава и удобна за настройване. Кои възможности я правят такава?